มากกว่าผลกำไรคือการสร้างความมั่นใจจากลูกค้าด้วยระบบ CRM

ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจทุกท่านคงทราบดีว่าธุรกิจไม่อาจสร้างผลกำไรได้โดยปราศจากลูกค้า คำกล่าวที่ว่า “ลูกค้าคือพระเจ้า” นั้นไม่เกินความจริงแต่อย่างใด ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จด้วยการเป็นแบรนด์ชั้นนำในตลาด คุณจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อนำไปสู่ความภักดีต่อแบรนด์ในระยะยาว

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จหลายๆ ธุรกิจได้เล็งเห็นความสำคัญและปรับใช้ระบบ CRM  (Customer Relationship Management) ในการบริหารและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างมั่นคง ซึ่งนำไปสู่การซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องในระยะยาวหรือความภักดีต่อแบรนด์นั่นเอง

ระบบ CRM  ช่วยสร้างความมั่นใจจากลูกค้าได้อย่างไร?

  1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความต่อเนื่องและความสอดคล้องในการติดต่อสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ระบบ CRM จะมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า รวมไปถึงประวัติการติดต่อลงในฐานข้อมูลกลาง พนักงานทุกคนจึงสามารถให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุด โดยไม่จำเป็นต้องเจาะจงว่าต้องเป็นพนักงานรายหนึ่งรายใดโดยเฉพาะ ระบบ CRM ยังสามารถวิเคราะห์และจัดกลุ่มรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้า องค์กรจึงสามารถใช้กลยุทธ์หรือเทคนิคในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ลูกค้าจึงรู้สึกถึงคุณค่าของตนต่อองค์กร ก่อให้เกิดความเชื่อใจและมั่นใจ ทำให้อยากกลับมาใช้บริการมากขึ้น

  1. แก้ไขข้อร้องเรียนได้ทันท่วงที

ไม่มีลูกค้าคนใดชอบการถูกละเลยหรือความล่าช้า ระบบ CRM จะช่วยให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์กรได้ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook หรือ Instagram เป็นต้น จึงมอบความสะดวกในการติดต่อซักถามข้อสงสัยหรือแจ้งเรื่องร้องเรียน โดยองค์กรสามารถติดต่อกับลูกค้าได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการมอบหมายงานให้พนักงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น องค์กรก็พร้อมจะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

  1. ประเมินและปรับปรุงคุณภาพการบริการลูกค้า

ระบบ CRM สามารถสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าได้ในหลายช่องทาง เช่น ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์ และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงสินค้าหรือบริการ หรือการนำข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า การบริการลูกค้าที่ดีจะนำไปสู่ความเชื่อมั่น ประทับใจและเกิดเป็นรายได้ในที่สุด

หากคุณกำลังวางแผนพัฒนาธุรกิจ อย่าลืมว่าการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ามีความสำคัญมากกว่าการมุ่งไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียว ธุรกิจทุกประเภทล้วนเติบโตได้เพราะมีคนสนใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ระบบ CRM เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ปฏิบัติต่อลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่ม อันก่อให้เกิดความพึงพอใจในตัวสินค้าและบริการ ทำให้ลูกค้ากลับมาหาแบรนด์อย่างสม่ำเสมอ สิ่งเหล่านี้คือความจงรักภักดีต่อองค์กร ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเพื่อผลกำไรในระยะยาวขององค์กรนั่นเอง